Skip to main content

Mišljenje struke

Zajedno stvaramo grad budućnosti za nove generacije

Mišljenje struke


Saobraćajni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik je, za potrebe ovog projekta, izradio Studiju opravdanosti inicijative uređenja Bosanske ulice kao pješačke zone sa zaključcima i preporukama sa stanovišta saobraćajne struke.

Iako je studija pokazala da se kvalitet zraka neće bitno poboljšati uređenjem Bosanske ulice kao pješačke zone, potvrdila je da će nivo buke biti smanjen čak do 50%, te da će sigurnost pješaka, kao učesnika u saobraćaju, biti povećana.
Evidentno je da je projekat uređenja Bosanske ulice kao pješačke zone veliki korak ka slijeđenju preporuka saobraćajne struke i uređenju Travnika kao grada održive mobilnosti.
Bitno je napomenuti da uređenjem Bosanske ulice kao pješačke zone odvijanje saobraćaja kroz centar Travnika neće biti ugroženo, budući da su, rekonstrukcijom i modernizacijom saobraćajnica uz rijeku Lašvu i prilaznih ulica, stvoreni preduslovi za preusmjeravanje saobraćaja u ove ulice, uz nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata.