Skip to main content

O nama

Zajedno stvaramo grad budućnosti za nove generacije

O nama

Dugogodišnje uspješno partnerstvo između Lajpciga i Travnika iznjedrilo je brojne projekte i pozitivne promjene za oba grada, a posljednji u nizu su projekti koji educiraju građane o Ciljevima održivog razvoja, sa posebnim akcentom na održivoj mobilnosti i održivim gradovima.
Koliko je uspješna saradnja ova dva grada na ovom polju, govori i činjenica da su ove aktivnosti predstavljene kao primjeri dobre prakse na međunarodnoj konferenciji „Open SDGs Club“ u Berlinu 2019. godine.
Zahvaljujući ovim projektima Travnik je dobio četiri parkirališta za bicikle, cyclo klupu, uređenu i označenu biciklističku stazu u urbanom dijelu grada (koja će biti produžena i spojiti grad sa najvećom prigradskom mjesnom zajednicom), uređenu i označenu biciklističku stazu na Vlašiću, te mobilnu aplikaciju sa redom vožnje javnog gradskog i prigradskog prijevoza, besplatnu i dostupnu svim građanima.
Naredni korak ka Travniku kao gradu održive mobilnosti jeste otvaranje pješačke zone u njegovom centru, duž glavne gradske ulice (Bosanska), u okviru programa „Nakopa“ (Partnerstvo za održivi lokalni razvoj).
U fokusu ovih aktivnosti svakako su potrebe građana i njihovo učešće kroz participativni model donošenja odluka koje se tiču svih, pa su i oni aktivno uključeni na samom početku ovog procesa koji će biti realizovan na radost i zadovoljstvo svih.
Nosioci projekta su Općina Travnik, Grad Lajpcig, Društvo Lajpcig-Travnik i Centar za edukaciju mladih, uz podršku njemačke organizacije Engagement Global u okviru Partnerstva za održivi lokalni razvoj „Nakopa“.