Skip to main content

O projektu

Zajedno stvaramo grad budućnosti za nove generacije

O projektu

Svaka zajednica treba razmišljati o tome koje segmente Ciljeva održivog razvoja bi mogla primijeniti unutar sebe, na način da prije svega informiše i educira svoje građane o njima, zatim ih aktivno uključi u procese koji će doprinijeti ispunjenju Ciljeva na lokalnom nivou, i na poslijetku ih dovoljno osnaži da sami dugoročno djeluju na njihovom ispunjenju i razmišljaju o budućim generacijama.
Travnik je, u partnerstvu sa Lajpcigom, prepoznao održivu mobilnost kao dio Ciljeva održivog razvoja koji bi mogao uspješno ispuniti na lokalnom nivou i postati primjer i motiv drugim zajednicama da učine isto.