Skip to main content

Održivi gradovi

Zajedno stvaramo grad budućnosti za nove generacije

Održivi gradovi

Održivi gradovi i zajednice su jedanaesti od sedamnaest Ciljeva održivog razvoja koje su postavile članice Ujedinjenih nacija kako bi unaprijedile kvalitet života čovječanstva i uskladile njegove potrebe sa ograničenim mogućnostima i resursima koje nam nudi naša planeta.
Ovih sedamnaest ciljeva obuhvataju područja kao što su klimatske promjene, ekonomska nejednakost, inovacije, održiva potrošnja, mir i pravda itd. Ciljevi održivog razvoja nošeni su duhom partnerstva cijelog čovječanstva, kako bismo zajednički donijeli ispravne odluke za poboljšanje kvaliteta sadašnjeg života i omogućili isto budućim generacijama.
To znači da svako od nas nosi djelić odgovornosti za ispunjenje ovih Ciljeva i da ničiji doprinos nije zanemariv, bez obzira koliko mali bio. Zato je važno da se educiramo o Ciljevima održivog razvoja i tražimo način na koji možemo doprinijeti njihovom ispunjenju jer ono zavisi upravo od našeg aktivnog doprinosa.

Vratimo se održivim gradovima...

Poznato nam je da većina stanovništva Europe i svijeta danas živi u gradovima, smatrajući da tamo ima najviše prilika za obrazovanje i posao. Taj trend, započet ubrzanom industrijalizacijom u XIX i XX stoljeću, prisutan je i danas, u još većoj mjeri nego prethodnih godina. Procjenjuje se da će procenat gradskog stanovništva na europskom nivou do 2050. godine porasti na 82%, za razliku od 73% prije 10 godina ili 71% prije 20 godina.
Migracija ljudi u gradove, te njihovo širenje i formiranje prigradskih naselja, povećava potrebu za putnom infrastrukturom i povezanošću različitih dijelova grada, a svakodnevna migracija stanovništva (odlazak na posao, u školu, na fakultet itd.) povećava potrebu za prijevoznim sredstvima. Iz tog razloga u gradovima danas imamo veliki broj automobila, što uzrokuje preopterećenost saobraćajnica, saobraćajne nesreće, zagađenje zraka i sl.
Sa ovim izazovima suočava se većina europskih gradova, pokušavajući iznaći rješenja za moblinost građana, koja će obuhvatiti nesmetano kretanje za sve učesnike u saobraćaju, omogućiti sigurnost, zdravlje i kvalitetan život gradskog stanovništva, te osigurati ekološku održivost i očuvanje životne sredine.
Gradovi koji na ovaj način odgovore ovim izazovima, nazivaju se održivim gradovima jer su uspjeli da zadovolje potrebe svojih stanovnika za kvalitetnim životom, a da ne narušavaju životnu sredinu i očuvaju je za buduće generacije.