Skip to main content

Potrebe građana

Zajedno stvaramo grad budućnosti za nove generacije

Potrebe građana


Kako je već rečeno, Ciljevi održivog razvoja počivaju na partnerstvu i zajedničkom donošenju odluka na globalnom, ali i na lokalnom nivou. Participativni model uključivanja građana je od krucijalnog značaja za donošenje odluka i iniciranje promjena koje će svima donijeti zadovoljstvo i povećati kvalitet života.

Zato partneri koji implementiraju ovaj projekat, od samog početka uključuju građane u sve njegove procese, a oni bez zadrške daju svoj doprinos gdje god je on potreban. Više od 1000 građana Travnika je, putem ankete, podržalo inicijativu za uređenjem Bosanske ulice kao pješačke zone i njenim obogaćivanjem dodatnim sadržajima.
Zato partneri koji implementiraju ovaj projekat, od samog početka uključuju građane u sve njegove procese, a oni bez zadrške daju svoj doprinos gdje god je on potreban. Više od 1000 građana Travnika je, putem ankete, podržalo inicijativu za uređenjem Bosanske ulice kao pješačke zone i njenim obogaćivanjem dodatnim sadržajima.

Ciljne grupe, čiji su interesi i potrebe vrlo bitni u realizaciji ovog projekta su i osobe sa invaliditetom, biciklisti, taksisti, te djeca i mladi. Njihov aktivan doprinos projektu uređenja Bosanske ulice kao pješačke zone ostvaren je kroz kvalitativno istraživanje pomoću metodologije fokus grupa, u cilju iznošenja različitih stavova i donošenja zajedničkih odluka kroz diskusiju i razmjenu iskustava.
Sve ovo usmjereno je ka poboljšanju kvaliteta života svih građana i zajedničkog djelovanja, kako bi svi imali priliku aktivno učestvovati u uređenju Bosanske ulice kao pješačke zone, a istovremeno i u iznalaženju alternativa i rješenja za potrebe onih na koje će ova promjena uticati.